GŁÓWNA  |  O NAS  |  PRAWO JAZDY  |  LINKI  |  SZKOLENIA  |  SZKOLENIE OKRESOWE  |  CENNIK  |  KONTAKT
Kategoria B
Kategoria C
Kategoria D
Kategoria C+E
ADR
 

Obsługa tachografu cyfrowego  + czas pracy kierowcy

Celem szkolenia jest praktyczne poznanie budowy i obsługi tachografu cyfrowego oraz obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy.

Szkolenie przeprowadzane jest przy użyciu rzeczywistego symulatora treningowego tachografu cyfrowego z użyciem specjalnych kart kierowcy. Podczas zajęć Kierowca ma możliwość bezstresowego praktycznego poznania zasad działania oraz obsługi tachografu. Pozna zasady przygotowania tachografu do pracy, zapoznany będzie ze sposobem rejestracji danych na karcie kierowcy oraz samodzielnym wykonaniem wydruku. Pozna sposób odczytu oraz interpretacji wydruku oraz zasady zakończenia dnia pracy. Wyjaśnione będą różnice pomiędzy różnymi tachografami cyfrowymi oraz sposób postępowania w przypadku usterki tachografu lub karty kierowcy.

Integralną częścią wykładu jest poznanie obowiązujących zasad dotyczących interpretacji przepisów krajowych oraz międzynarodowych dotyczących czasu pracy kierowcy. Wykład przedstawi nie tylko obowiązki wynikające z ich stosowania ale przede wszystkim pokaże jakie kierowca ma w tym zakresie prawa. Wskaże również praktyczną interpretację przepisów podczas kontroli  na drodze co pozwoli uchronić się przed mandatem.

Szkolenie przeprowadzane jest na symulatorze treningowym tachografu cyfrowego firmy VDO (Siemens) lub Stoneridge.