GŁÓWNA  |  O NAS  |  PRAWO JAZDY  |  LINKI  |  SZKOLENIA  |  SZKOLENIE OKRESOWE  |  CENNIK  |  KONTAKT
Kategoria B
Kategoria C
Kategoria D
Kategoria C+E
ADR
 

  

 Szkolenie okresowe dotyczy wszystkich kierowców zawodowych czynnie wykonujących zawód kierowcy. Celem szkolenia wraz z jednocześnie odbytym badaniem lekarskim i psychologicznym jest uzyskanie wpisu kodu wspólnotowego (95) do prawa jazdy kierowcy. Każdy kierowca zobowiązany jest odbywać  szkolenie cyklicznie co 5 lat. 


    UWAGA: Brak wpisu kodu wspólnotowego do prawa jazdy, uzyskanego w odpowiednim czasie, nie pozwala na kontynuowanie pracy w zawodzie kierowcy do momentu odbycia szkolenia okresowego, badań lekarskich i psychologicznych oraz uzyskania tego wpisu do prawa jazdy.


        Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu 5 dniowego, obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w grupach odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

1. C, C+E, C1 i C1+E

lub

2. D, D+E, D1 i D1+E


    Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przedstawienie:

 - Ważnego prawa jazdy kategorii C1, C lub D1, D
 - W przypadku obcokrajowców ważnego paszportu
 - Dokonanie opłaty za kurs


Cena: 600 PLN