GŁÓWNA  |  O NAS  |  PRAWO JAZDY  |  LINKI  |  SZKOLENIA  |  SZKOLENIE OKRESOWE  |  CENNIK  |  KONTAKT
Kategoria B
Kategoria C
Kategoria D
Kategoria C+E
ADR

informacje odnośnie terminów zajęć w zakładce
Terminy Kursów na stronie Głównej
 
Kursy ADR

Kurs ADR obowiązany jest odbyć każdy pracownik zaangażowany w transport i magazynowanie towarów niebezpiecznychi i kierowane jest do kierowców, magazynierów, spedytorów oraz osób biorących udział w załadunku i rozładunku na przykład pracowników transportu wewnętrznego itp.

Rodzaje kursów:

1. Kurs ADR początkowy

Kurs przeznaczony jest dla osób które wcześniej nie posiadały żadnych uprawnień ADR lub upłynął czas ważności uprawnień dodychczas posiadanych.

Ważność uprawnień uzyskanych w trakcie kursu 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.

W ramach kursu można wykonać nastepujące rodzaje szkoleń:

- szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (bez klas 1,  7, oraz przewozu w cysternach)  (24 godziny)

następnie można dodatkowo wykonać szkolenia: 

- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (16 godzin)

- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1  (8 godzin)

- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7  (8 godzin)

Warunkiem uczesnictwa  jest : 

- Przedstawienie dowodu osobistego (paszportu)

- Dostarczenie fotografii "tważ na wprost"  (jak do prawa jazdy)

- Dokonanie opłaty za kurs

2. Kurs ADR doskonalący

Kursy doskonalące przeznaczone są dla osób które posiadają ważne uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych. Pozwalają one przedłużyć ważność posiadanych uprawnień na następne 5 lat. 

Kurs można już wykonać rok przed wygaśnięciem uprawnień. Ważnosć uprawnień zostanie przedłużona na następne 5 lat licząc od daty wygasania dotychczasowych uprawnień. 

W ramach kursu można wykonać nastepujące rodzaje szkoleń:

- szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (bez klas 1,  7, oraz przewozu w cysternach)  (16 godziny)

następnie można dodatkowo wykonać szkolenia: 

- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (8 godzin)

- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1  (5 godzin)

- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7  (5 godzin)

Warunkiem uczesnictwa jest : 

- Przedstawienie dowodu osobistego (paszportu)

- Przedstawienie ważnego zaświadczenia ADR w zakresie planowanego szkolenia

- Dostarczenie fotografii  "tważ na wprost"  (jak do prawa jazdy

- Dokonanie opłaty za kurs

Egzaminy:

Wszystkie kursy zakończone są egzaminem państwowym złożonym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Marszałka Województwa. 

Szkolenie podstawowe zakończone jest egzaminem zawierającym 30 pytań jednokrotnego wyboru, należy odpowiedzieć prawidłowo co najmniej na 20 pytań.

Kazde ze szkoleń specjalistycznych kończy się egzaminem zawierającym 18 pytań jednokrotnego wyboru, należy odpowiedzieć prawidłowo co najmniej na 12 pytań.

Egzaminy  odbywają się w naszym ośrodku..

 

Po uzyskaniu zaliczenia egzaminu uczestnik otrzymuje w ciagu 30 dni zaświadczenie ADR. Koszt zaświadczenia ADR 51 PLN płatne na konto Urzedu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego.